yhteystiedot


YhteystiedotPuheenjohtaja
Antti Yliluoma
Puh:
040 7343614

Sihteeri
Ari Nortunen
Puh:
040 7581199

Johtokunta
Matti Lammi
Jarmo Pakka
Markku Kuoppala
Joonas Leskelä

Suurpeto yhdysmiehet:
Joonas Leskelä
Puh: 040 5136007

footer

www.untamalanms.fi
Layout: Jykä
Sivut tehty 24.1.2012